Kan man få lån med inkasso?

En ting som mange lurer på når det gjelder inkasso og finansiering, er om det er mulig å få innvilget forbrukslån hvis man har krav som har gått til inkasso. For å svare på dette må vi først se litt på hva inkasso egentlig er. For at en regning eller et krav skal kunne gå til inkasso, så skyldes jo dette at gjelden som man skylder til noen ikke har blitt betalt. Ikke nok med at regningen ikke har blitt betalt, men det må også ha blitt sendt ut en purring som heller ikke førte til at pengene ble betalt inn. Det må også ha blitt sendt ut et inkassovarsel som ikke fører frem, før de utestående pengene kan kreves inn av et inkassoselskap.

Hvis man da skal stille seg i bankens sine sko, så vil naturlig nok en søker med aktive betalingsanmerkninger bli ansett som en ganske usikker betaler. Og når det da er snakk om usikrede lån, vil de fleste banker derfor avslå lånesøknader fra kunder med anmerkninger. Dette er jo egentlig ikke så veldig vanskelig å forstå, men for en del personer fører dette til at det blir vanskelig å komme seg på fote igjen økonomisk, ettersom man mister muligheten til å refinansiere gammel gjeld for å rydde opp i økonomien.

Men det finnes faktisk et håp. Vanlige forbrukslån kan man se langt etter, men det finnes noen selskaper i Norge som har spesialisert seg på å innvilge lån til personer som har inkasso. Dette gjøres selsvsagt ikke uten videre, og de går grundig igjennom den tidligere betalingshistorikken. For selv om slike banker åpner for lån til personer med inkasso, innvilger de ikke finansiering til alle hvis de har en belastet betalingshistorikk. Har man mulighet til å stille sikkerhet i bolig, øker sjansen for innvilgelse, men det kommer selvfølgelig også ann på boligens verdi og belåningsgrad. Lykke til!
on 14:58 by Admin |   Edit

Refinansiering av gjeld

Har du gjeld som har gått til inkasso og du ser fram i mot å refinansiere denne, er det ikke alt for mange muligheter på markedet. Når det gjelder inkassolån eller refinansiering av inkassokrav, er mange långivere ganske restriktive med hva de innvilger på grunn av den noe høyere risikoen. Men noen muligheter finnes det.

Når man skal refinansiere gjeld bør dette gjøres for å spare penger, ikke bare for å forandre långivere eller kreditorer. Det finnes en del selskaper som ønsker å hjelpe deg med å refinansiere, men av og til prioriterer de sine egne interesser foran dine, og det er tross alt din økonomi det er snakk om. Sjekk derfor de ulike mulighetene som finnes på markedet før du velger refinansieringsselskap. Med en sikkerhet i fast eiendom eller noe annet som kan stilles som sikkerhet for finansieringen, stiller man med sterkere kort for å komme til en bedre enighet med tanke på refinansieringen.
on 20:17 by Admin |   Edit

Personlig konkurs

Hvordan skal man skaffe seg lån eller finansiering hvis man har blitt personlig konkurs, enten gjennom et enkeltpersonforetak eller av andre årsaker? Til forskjell fra et aksjeselskap, er man ved et enkeltpersonforetak personlig ansvarlig for selskapets gjeld, slik at kreditorene faktisk kan inndrive selskapets gjeld, fra eierens personlige formue. Det som skjer i praksis er at alt man måtte ha av verdi i enten penger eller andre eiendeler, skal gå til kreditorene og dermed blir lagt beslag på i det øyeblikket en konkurskjennelse er gjeldene. Dermed er det konkursboet som har råderetten over både penger og eiendeler, og det vil til og med være umulig å betale ned på gjeld.

Som personlig konkurs vil man da ikke ha noen mulighet til å ta opp lån, det eneste man kan fortsette å gjøre er å jobbe for å beholde minstelønnen man har krav på til faste utgifter eller livsopphold som det omtales som. Noen få selskaper tilbyr lån til personer som har gått konkurs, men det er på samme måte som ved inkassolån, ikke så veldig mange aktører som tilbyr denne muligheten.
on 13:32 by Admin |   Edit

Gjeldssanering

Det kan være mange årsaker til at man ønsker å gjennomføre en gjeldssanering, noe som vil si å slette den gjelden man har opparbeidet seg. Har man for eksempel flere krav som har gått til inkasso, kan det være en smart økonomisk handling å kontakte de ulike kreditorer for å foreslå en gjeldssanering.

Kanskje den viktigste faktoren for å få gjennomført en slik avtale, er man at man faktisk betaler et visst beløp til kreditorene, og på den måten viser betalingsvilje. Hvis beløpet enten er stort nok i en engangsbetaling eller ved flere månedlige innbetalinger, kan kreditorene være villige til å imøtekomme ønsket om gjeldssanering eller sletting av den resterende gjelden. Dette gjør de for å i hvert fall sikre seg en del av det utestående beløpet. Det finnes flere firmaer som er behjelpelige med å gjennomføre slike avtaler i praksis, så forsøk å ta kontakt med en profesjonell gjeldsrådgiver først.
on 14:35 by Admin |   Edit

Inkassolån

Inkassolån kan formidles selv om man har betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker. Kan man stille sikkerhet i egen eller andres bolig, kan man søke om inkassolån eller et omstartslån som det også kalles for.

Det er imidlertid noen krav som må oppfylles hvis du skal kunne søke om et omstartslån. Verdien på boligen som skal benyttes som sikkerhet, må overstige 500.000 kroner. Man kan bare søke som privatperson og ikke som et firma, og man får muligheten til å låne fra 350.000 kroner ved å benytte denne låneformen som gir muligheter til å rydde opp i en vanskeligstilt økonomi. Søk om inkassolån fra våre partnere.
on 10:12 by Admin |   Edit