Kan man få lån med inkasso?

En ting som mange lurer på når det gjelder inkasso og finansiering, er om det er mulig å få innvilget forbrukslån hvis man har krav som har gått til inkasso. For å svare på dette må vi først se litt på hva inkasso egentlig er. For at en regning eller et krav skal kunne gå til inkasso, så skyldes jo dette at gjelden som man skylder til noen ikke har blitt betalt. Ikke nok med at regningen ikke har blitt betalt, men det må også ha blitt sendt ut en purring som heller ikke førte til at pengene ble betalt inn. Det må også ha blitt sendt ut et inkassovarsel som ikke fører frem, før de utestående pengene kan kreves inn av et inkassoselskap.

Hvis man da skal stille seg i bankens sine sko, så vil naturlig nok en søker med aktive betalingsanmerkninger bli ansett som en ganske usikker betaler. Og når det da er snakk om usikrede lån, vil de fleste banker derfor avslå lånesøknader fra kunder med anmerkninger. Dette er jo egentlig ikke så veldig vanskelig å forstå, men for en del personer fører dette til at det blir vanskelig å komme seg på fote igjen økonomisk, ettersom man mister muligheten til å refinansiere gammel gjeld for å rydde opp i økonomien.

Men det finnes faktisk et håp. Vanlige forbrukslån kan man se langt etter, men det finnes noen selskaper i Norge som har spesialisert seg på å innvilge lån til personer som har inkasso. Dette gjøres selsvsagt ikke uten videre, og de går grundig igjennom den tidligere betalingshistorikken. For selv om slike banker åpner for lån til personer med inkasso, innvilger de ikke finansiering til alle hvis de har en belastet betalingshistorikk. Har man mulighet til å stille sikkerhet i bolig, øker sjansen for innvilgelse, men det kommer selvfølgelig også ann på boligens verdi og belåningsgrad. Lykke til!
on 14:58 by Admin |   Edit