Lån til å betale inkasso

Hvis du sliter med økonomiske problemer på grunn av regninger som ikke har blitt betalt, er det viktig å stoppe opp, settte seg ned og begynne å skaffe seg en oversikt over alle ubetalte regninger så fort som mulig. En ting som er helt sikkert er at gjeld som har gått til inkasso ikke forsvinner av seg selv. Dette blir fort en sånn «høna eller egget situasjon», hvor man gjerne skulle hatt et lån til å betale for inkassokravene, men ikke får lån på grunn at man har inkasso.

Jo lenger du venter jo vanskeligere blir det!


Desverre er det mange som etterhvert slutter å åpne brev som kommer i posten, og får et litt distansert forhold til alle betalingsanmerkninger, regninger og inkassokrav. Sannheten er sørgelig slik at man faktisk må brette opp armene, begynne å åpne brevene og forsøke å komme seg ut av den vanskelige situasjonen så raskt som overhodet mulig. Det blir ikke enklere av å vente! Sjansen for å få innvilget en gjeldssanering eller en gjeldsordning er også forsvinnende liten for de fleste, noe som det også er viktig å være klar over. Så hvordan skal man betale ned gjelden som har hopet seg opp?

En mulighet er å låne penger med sikkerhet i fast eiendom, eller for eksempel forsøke å refinansiere boliglånet hvis man allerede har ett. Boligprisene har stort sett økt over hele Norge de siste årene, så sjansen for en ganske betraktelig verdistigning på hus eller leiligheten er absolutt tilstede. Problemet med å få innvilget et lån når man har inkasso gjeld, er jo at de fleste banker kvier seg litt for å låne ut mer penger til deg, og uten noen form for sikkerhet blir det veldig vanskelig. En ting som mange ikke tenker på er at det kanskje er riktig tidpunkt akkurat nå for å selge hus eller leilighet, realisere gevinsten i verdistigningen og benytte disse pengene til å betale utestående gjeld. Kanskje et stort skritt å ta, men da kan man muligens bli kvitt problemene en gang for alle.

Får man ikke til å ordne dette selv, finnes det også firmaer som jobber som gjeldsrådgivere for privatpersoner. Her kan man få hjelp til å kontakte kreditorene for å forsøke å finne en plan for nedbetalingen av gjelden, som fører til at begge parter blir minnelig fornøyde. Her er det kanskje også muligheter for å avskrive gamle gebyrer eller fremtidige renter, slik at kreditoren sikrer seg innbetalinger ettersom du nå klarer å betale kravene som venter. Gjeldsrådgivere tar som oftest kun betalt for jobben hvis de finner en god ordning for å refinansiere all inkassogjelden som du har opparbeidet deg. Slik koster det i hvert fall ingenting å se om de klarer å hjelpe deg med å finne en god løsning på dine økonomiske problemer.
on 13:01 by Admin |   Edit

Hvordan unngå inkasso

De fleste av oss har en eller annen gang fått en regning som vi ikke har betalt med det samme. Hvis du har en eller flere ubetalte regninger, bør du snarest forsøke å få ordnet opp i situasjonen før regningen går videre til inkasso. Dette kan i noen tilfeller skyldes en feil, hvor du da snarest bør kontakte stedet hvor varen ble kjøpt. Bestrider du kravet med det samme kan de ikke gå videre med saken. Kanskje finnes det også en mulighet for å returnere varen, hvis du ikke har mulighet til å betale for den med en gang. Ta også kontakt med inkassobyrået umiddelbart å orienter de om hva som skjer. Jo raskere du tar tak i disse tingene, jo enklere er det å få ordnet opp.

For at en regning skal kunne gå til inkasso, må noen faktorer være gjort på rett måte til å begynne med. For det første må skyldneren være myndig og ha mottatt et inkassovarsel. Hvis dette ikke er tilfellet, har ikke kreditor lov til å sende saken til inkasso, og du bør da klage og bestride kravet umiddelbart. Men hvis dette er gjort på en korrekt måte, bør du så fort som mulig forsøke å få avtalt en nedbetalingsplan på de pengene du skylder. De fleste bedrifter er villige til å gå med på en slik ordning, men krav går ofte videre til inkasso fordi de ikke hører noe fra skyldneren. Husk på at krav ikke forsvinner av seg selv, og fort kan vokse til store summer hvis man "glemmer" de over en viss tid.

Hvis du ikke har penger til å innfri kravet i sin helhet eller via delbetalinger, bør du snarest forsøke å få innvilget et lån uten sikkerhet eller et privatlån fra noen du kjenner. Uansett hva rentene er på en slik finansiering, vil det være billigere enn hvis kravet går videre til inkasso, hvor til slutt Namsmannen driver inn pengene via rettslig inkasso. Dette innebærer et automatisk trekk i lønn eller rett og slett tvangssalg av bil etc. for å fremskaffe pengene. Husk også på at når du betaler det utestående kravet, så forsvinner også betalingsanmerkningen.
on 09:36 by Admin |   Edit