Hvordan unngå inkasso

De fleste av oss har en eller annen gang fått en regning som vi ikke har betalt med det samme. Hvis du har en eller flere ubetalte regninger, bør du snarest forsøke å få ordnet opp i situasjonen før regningen går videre til inkasso. Dette kan i noen tilfeller skyldes en feil, hvor du da snarest bør kontakte stedet hvor varen ble kjøpt. Bestrider du kravet med det samme kan de ikke gå videre med saken. Kanskje finnes det også en mulighet for å returnere varen, hvis du ikke har mulighet til å betale for den med en gang. Ta også kontakt med inkassobyrået umiddelbart å orienter de om hva som skjer. Jo raskere du tar tak i disse tingene, jo enklere er det å få ordnet opp.

For at en regning skal kunne gå til inkasso, må noen faktorer være gjort på rett måte til å begynne med. For det første må skyldneren være myndig og ha mottatt et inkassovarsel. Hvis dette ikke er tilfellet, har ikke kreditor lov til å sende saken til inkasso, og du bør da klage og bestride kravet umiddelbart. Men hvis dette er gjort på en korrekt måte, bør du så fort som mulig forsøke å få avtalt en nedbetalingsplan på de pengene du skylder. De fleste bedrifter er villige til å gå med på en slik ordning, men krav går ofte videre til inkasso fordi de ikke hører noe fra skyldneren. Husk på at krav ikke forsvinner av seg selv, og fort kan vokse til store summer hvis man "glemmer" de over en viss tid.

Hvis du ikke har penger til å innfri kravet i sin helhet eller via delbetalinger, bør du snarest forsøke å få innvilget et lån uten sikkerhet eller et privatlån fra noen du kjenner. Uansett hva rentene er på en slik finansiering, vil det være billigere enn hvis kravet går videre til inkasso, hvor til slutt Namsmannen driver inn pengene via rettslig inkasso. Dette innebærer et automatisk trekk i lønn eller rett og slett tvangssalg av bil etc. for å fremskaffe pengene. Husk også på at når du betaler det utestående kravet, så forsvinner også betalingsanmerkningen.
on 09:36 by Admin |   Edit