Hvor mye koster en inkassorådgiver?

Inkassorådgivning er noen ganger en god investering.

Det er ikke uvanlig at man kommer opp i uheldige situasjoner med kreditorer. Dersom man av en eller annen grunn ikke betaler gjeld, havner slike saker relativt raskt hos et inkassoselskap. Gjelda øker fort i sånne sammenhenger, og man kommer inn i en vond sirkel. For å komme seg ut av uføret, må man som regel betale det man skylder. For noen er det hjelp å få hos egne inkassorådgivere.

Det er selvsagt meget tungt å slite økonomisk. Mange føler skam, og vegrer seg for å ta kontakt med kreditorene når det går trått. Det igjen leder kun til at situasjonen blir verre. Rentekostnadene løper og gebyrene baller på seg. Mange går i den fella at de blir passive i slike situasjoner, og stikker rett og slett ”hodet i sanden”. Utveien er alltid å handle! Enten tar man grep selv og kontakter kreditorene og sørger for å begynne nedbetalingen, eller man kan få hjelp fra en inkassorådgiver. Her kan du lese litt om fordelene og ulempene.

Hva gjør en inkassorådgiver?

De fleste som tilbyr inkassorådgivning gjør i prinsippet jobben du kunne ha gjort selv. Problemet for mange er at de ikke har oversikt over alle steder de skylder penger. Inkassorådgivere kontakter alle inkassoselskaper på dine vegne, for å få en oversikt over den totale gjeldsbyrden. Deretter gjennomgås ofte dine inntjeningsevner og hvor mye du klarer å betale i renter og avdrag per måned. Inkassorådgivere kan også forhandle for deg om utenomrettslig nedbetalingsordning, rentereduksjon og lignende. Er din økonomiske situasjon svært vanskelig, og gjelda bortimot uoverkommelig, kan et inkassorådgiver hjelpe deg med å søke namsmannen om å få innvilget en gjeldsordning. Det er spesifikke krav som gjelder ved rettslig gjeldsordning som man bør sette seg inn i.

Kostnadene forbundet med inkassorådgivning

Kostnadene varierer fra selskap til selskap. De fleste beregner et visst antall timer arbeid forbundet med din sak, og setter pris ut i fra dette. Hva som inngår i rådgivningen varierer til en viss grad også. Her som ellers, du får det du betaler for. Som en tommelfingerregel er det rimelig å anta at en sak der inkassorådgiveren beregner 8 timers arbeid, koster rundt 3000 til 4000 kroner. Er saken mer omfattende, kan kostnadene bli høyere, og omvendt. Det lønner seg å vurdere tjenestene og erfaringene til selskapene opp mot hverandre, før man velger. Uansett blir den viktigste vurderingen om du har råd til å få hjelp, eller om du rett og slett har råd til å ikke få hjelp. Inkassorådgivere er nyttige for de som ikke evner å ta grep selv. Det er enklere å forholde seg til én person, enn å ringe rundt til en rekke kreditorer. Jo raskere man påbegynner prosessen med å få kontroll på egen gjeld, jo rimeligere blir det til slutt.
on 13:56 by Admin |   Edit

Få boliglån selv om man har betalingsanmerkninger

Få innvilget boliglån til tross for betalingsanmerkninger

Man kan få innvilget lån til bolig, selv om man har hatt inkassosaker og pådratt seg betalingsanmerkninger. Inkassosaker er ubehagelige, men ikke så uvanlige å råke ut for. Har du først vært uheldig, er det viktig å finne en god løsning så snart som mulig. Her kan du lese om to måter å løse problemet på.

I utgangspunktet er banker og låneinstitusjoner tilbakeholdne med å innvilge boliglån til personer med betalingsanmerkninger. Årsaken er selvfølgelig at utlånerne vil sikre at de får pengene sine tilbake. De driver ikke veldedighet. Samtidig vet de at folks økonomi kan endre seg over tid. Dersom du var uheldig i fjor, kan det godt hende du blir en god kunde i banken i år. I skjæringspunktet mellom disse to faktorene, ligger løsningen for deg som trenger boliglån, men har betalingsanmerkninger.

Bli kvitt betalingsanmerkningene

Betalingsanmerkninger varer ikke evig. En effektiv måte å skaffe seg boliglån på, til tross for tidligere inkassosaker og betalingsanmerkninger, er å få fjernet anmerkningene. Å starte med blanke ark kan være mye lettere enn du tror. Ofte er løsningen bare en telefonsamtale unna. Dersom du for eksempel tar opp et mindre lån, og betaler beløpet du skylder i sin helhet, vil anmerkningen bli slettet. Flere låneinstitusjoner kan hjelpe deg med slike lån. Har du flere små gjeldsposter, er det alltid bedre å samle de på ett sted. Dette gir deg bedre oversikt, og gjelda blir lettere og billigere å betjene. Da kan du etterpå søke om boliglån. Banken vil se at du har fått orden på økonomien og er betalingsdyktig.

Få boliglån selv om du har hatt inkassosaker

Det finnes heldigvis banker og rådgivningselskaper som spesialiserer seg på å tilby boliglån til personer med betalingsanmerkning. De gjør i prinsippet det samme som i eksempelet over, bare at boliglånet inkluderes. Bankene vet at det er bedre for kunden å samle lån og gjeld i ett enkelt lån. Da får man lett oversikt og kan planlegge økonomien mye bedre. Dessuten er det stor sannsynlighet at du totalt sett får lavere månedlige utgifter. Dersom du har fast inntekt og kan stille med sikkerhet i fast eiendom, er denne typen boliglån ganske lett å få innvilget. Det som er helt sikkert er at å stikke hodet i sanden ikke hjelper. Å ta den ene telefonen for å få løst problemet, er mye enklere enn man ofte tror.
on 22:07 by Admin |   Edit