Personlig konkurs

Hvordan skal man skaffe seg lån eller finansiering hvis man har blitt personlig konkurs, enten gjennom et enkeltpersonforetak eller av andre årsaker? Til forskjell fra et aksjeselskap, er man ved et enkeltpersonforetak personlig ansvarlig for selskapets gjeld, slik at kreditorene faktisk kan inndrive selskapets gjeld, fra eierens personlige formue. Det som skjer i praksis er at alt man måtte ha av verdi i enten penger eller andre eiendeler, skal gå til kreditorene og dermed blir lagt beslag på i det øyeblikket en konkurskjennelse er gjeldene. Dermed er det konkursboet som har råderetten over både penger og eiendeler, og det vil til og med være umulig å betale ned på gjeld.

Som personlig konkurs vil man da ikke ha noen mulighet til å ta opp lån, det eneste man kan fortsette å gjøre er å jobbe for å beholde minstelønnen man har krav på til faste utgifter eller livsopphold som det omtales som. Noen få selskaper tilbyr lån til personer som har gått konkurs, men det er på samme måte som ved inkassolån, ikke så veldig mange aktører som tilbyr denne muligheten.
on 13:32 by Admin |   Edit

Gjeldssanering

Det kan være mange årsaker til at man ønsker å gjennomføre en gjeldssanering, noe som vil si å slette den gjelden man har opparbeidet seg. Har man for eksempel flere krav som har gått til inkasso, kan det være en smart økonomisk handling å kontakte de ulike kreditorer for å foreslå en gjeldssanering.

Kanskje den viktigste faktoren for å få gjennomført en slik avtale, er man at man faktisk betaler et visst beløp til kreditorene, og på den måten viser betalingsvilje. Hvis beløpet enten er stort nok i en engangsbetaling eller ved flere månedlige innbetalinger, kan kreditorene være villige til å imøtekomme ønsket om gjeldssanering eller sletting av den resterende gjelden. Dette gjør de for å i hvert fall sikre seg en del av det utestående beløpet. Det finnes flere firmaer som er behjelpelige med å gjennomføre slike avtaler i praksis, så forsøk å ta kontakt med en profesjonell gjeldsrådgiver først.
on 14:35 by Admin |   Edit