Personlig konkurs

Hvordan skal man skaffe seg lån eller finansiering hvis man har blitt personlig konkurs, enten gjennom et enkeltpersonforetak eller av andre årsaker? Til forskjell fra et aksjeselskap, er man ved et enkeltpersonforetak personlig ansvarlig for selskapets gjeld, slik at kreditorene faktisk kan inndrive selskapets gjeld, fra eierens personlige formue. Det som skjer i praksis er at alt man måtte ha av verdi i enten penger eller andre eiendeler, skal gå til kreditorene og dermed blir lagt beslag på i det øyeblikket en konkurskjennelse er gjeldene. Dermed er det konkursboet som har råderetten over både penger og eiendeler, og det vil til og med være umulig å betale ned på gjeld.

Som personlig konkurs vil man da ikke ha noen mulighet til å ta opp lån, det eneste man kan fortsette å gjøre er å jobbe for å beholde minstelønnen man har krav på til faste utgifter eller livsopphold som det omtales som. Noen få selskaper tilbyr lån til personer som har gått konkurs, men det er på samme måte som ved inkassolån, ikke så veldig mange aktører som tilbyr denne muligheten.
on 13:32 by Admin |   Edit