Gjeldssanering

Det kan være mange årsaker til at man ønsker å gjennomføre en gjeldssanering, noe som vil si å slette den gjelden man har opparbeidet seg. Har man for eksempel flere krav som har gått til inkasso, kan det være en smart økonomisk handling å kontakte de ulike kreditorer for å foreslå en gjeldssanering.

Kanskje den viktigste faktoren for å få gjennomført en slik avtale, er man at man faktisk betaler et visst beløp til kreditorene, og på den måten viser betalingsvilje. Hvis beløpet enten er stort nok i en engangsbetaling eller ved flere månedlige innbetalinger, kan kreditorene være villige til å imøtekomme ønsket om gjeldssanering eller sletting av den resterende gjelden. Dette gjør de for å i hvert fall sikre seg en del av det utestående beløpet. Det finnes flere firmaer som er behjelpelige med å gjennomføre slike avtaler i praksis, så forsøk å ta kontakt med en profesjonell gjeldsrådgiver først.
on 14:35 by Admin |   Edit