Finnes det gjeldsrådgivere i kommunen?

Gjeldsrådgivere i kommunen er pålagt å tilby rådgivning.
Dersom du har gjeld du ikke klarer å håndtere, eller ikke er i stand til å disponere pengene dine, er det viktig å søke hjelp så raskt som mulig. Gjennom økonomisk- og gjeldsrådgivning, er det et mål at du på sikt skal mestre din egen økonomi.

Alle kommuner i Norge er pålagte å tilby veiledning til personer som havner i økonomiske problemer. Hva slags hjelp du kan få, avhenger fra sak til sak. Årsaken til at tilbudet finnes bunner ut i et ønske om å unngå sosiale problemer når personer havner på den økonomiske bakfoten. Rådgivningen er gratis og du søker i den kommunen du er bosatt i.

Hvem får gjeldsrådgivning?


Det er i all hovedsak fire forskjellige kriterier som bestemmer hvem som kan motta gjeldsrådgivning.
  •  Personer som har manglende inntekt og ikke klarer selv å dekke utgiftene til livsopphold. 
  • Personer som har problemer med å betale regningene sine. 
  • Personer som har problemer med å betale gjelden sin. 
  • Personer som trenger rådgivning i forbindelse med søknader om sosialhjelp. 

Hva kan man få hjelp til?


De fleste kommuner har egne ansatte som jobber med denne typen veiledning. Eventuelt håndteres det av ditt nærmeste NAV-kontor. Hjelpen inkluderer budsjettering slik at du kanskje er i stand til å disponere inntektene i forhold til utgiftene. Som oftest krever det en del arbeid med å få oversikt over den reelle situasjonen. Man kan også få gode råd om hvordan man kan redusere gjeld og utgifter. For enkelte er det aktuelt å få hjelp til søknader og avtaler med kreditorer, for utsettelser eller bedre betingelser. Du opplyses om dine rettigheter og plikter kan få råd om hvordan du skal unngå liknende problemer i fremtiden. Er økonomien skikkelig skakkjørt, kan du få hjelp til å søke om en gjeldsordning. Dette krever som regel at du har mer gjeld enn du klarer p betjene med inntektene dine.

Hjelpen kan være én telefonsamtale unna 


Dersom du mener du har behov for gjeldsrådgivning, kan du kontakte din oppholdskommune eller lokale NAV-kontor. Du kan også ringe 800 45353 som er nummeret til økonomirådstelefonen betjent av NAV. Sørg for at du har all relevant informasjon tilgjengelig, slikt som ligningsattester, saldo på alle konti, oversikt over faste utgifter og informasjon om gjeld og formue. Som regel ender telefonsamtalen med at du har avtalt et møte med din kommunes gjeldsrådgiver. Da er du på god vei til å få kontroll på din egen økonomiske situasjon!
on 12:11 by Admin |   Edit