Kan man få slettet gjeld?

Sletting av gjeld er mulig men det krever handling. Man kan selvsagt alltid spørre om å få slettet eller redusert gjeld. I spesielle tilfeller vil man kunne søke og kanskje få akseptert en gjeldsordning via namsmannen eller domstolene. Samtidig har man ingenting å tape på å prøve å forhandle med kreditorer. De vil alltid vurdere om det er bedre å for eksempel få litt nå, opp mot det at de kanskje aldri får tilbake noe av det du skylder. Uansett hvilket uføre man har kommet opp i økonomisk, det er enormt viktig å ta grep så fort og effektivt man kan. Man har alt å vinne på å kontakte kreditorer for å få utsettelser, reduserte renter, eller slettet gjeld.

Gjeldsordning når det er skikkelig ille

En måte å få slettet deler av gjelda si er å få en gjeldsordning. Dette er noe du må søke om via din lokale namsmann. Det er flere kriterier som må ligge til grunn for at man skal få aksept på søknaden. Blant annet må gjelda være sånn noenlunde uoverkommelig i forhold til inntektene. Du må også ha varig manglende inntjeningsevne sett i forhold til gjelda. I tillegg er det et subjektivt kriterium at en eventuell sletting av gjeld, eller gjeldsordning, ikke virker støtende på samfunnet. Det høres litt gresk ut, men det betyr at for eksempel bør ikke gjelda være knyttet til kriminalitet eller lignende. En gjeldsordning er ikke alltid like lett å få til, og aksepteres som regel ganske sjelden. Men, det er selvsagt lov å søke. Det gjør du hos namsmannen, som hjelper deg med både reglene og søknadsprosessen.

Å få slettet smågjeld


De aller fleste kreditorer, banker inkludert, vil være villige til å inngå forhandlinger om tilbakebetaling. Dersom du kan dokumentere at inntjeningsevnen er dårlig og gjelda høy, er det alltid mulig å be om å få redusert gjelda. For de fleste kreditorer er det bedre å få litt nå, enn ingenting senere. Det krever litt innsats, men i prinsippet kan man kontakte alle kreditorer å prøve å få til en ordning. De kan selvsagt svare nei, men du har ingenting å tape på å ta en slik samtale. Dessuten kan du, selv ved et nei, skape en forståelse for at du sliter med å betale tilbake det du skylder. Det kan kanskje føre til at kreditor er villig til å redusere renter eller innvilge betalingsutsettelse. Det finnes også rådgivere som er spesialiserte på å hjelpe mennesker i økonomisk vanskelig situasjoner, og for noen kan det lønne seg å søke råd hos dem.

Studielån kan slettes

Studielån er i en liten særstilling i denne sammenhengen. Dersom du kan dokumentere lave inntekter (siste års skatteoppgjør) er lånekassen den beste kreditoren du har. Rentefritak er vanlig å få innvilget, det samme med betalingsutsettelse. Se Lånekassens egne retningslinjer om dette.
on 10:00 by Admin |   Edit