Kan man søke lån når man har inkasso?

Man kan faktisk få lån selv om man har inkassosaker, men det er ikke alltid den enkleste sak i verden. For når man har inkassosaker, er det det et av de sikreste tegn banken din har på at betalingsevnen din er dårlig. Om man kan få lån når man har inkassokrav hengende over seg, avhenger av flere faktorer. Å havne i økonomisk uføre er mindre uvanlig enn man tror. For enkelte dreier det seg ikke om dårlig økonomi, men bare rot og dårlig oversikt. For andre dreier det seg mer om å ha pådratt seg mer gjeld enn man klarer å håndtere. Dessverre er det gjerne slik at da blir det enda vanskeligere å komme seg på økonomisk fote igjen. Mange små gjeldsposter, med høye renter, er tungt å betale ned på. Derfor er det en løsning for noen å refinansiere all gjeld, og dermed få alle utgiftene samlet i ett enkelt lån. Dette gir klare fordeler, både økonomisk og i det at får oversikt og kontroll på gjelden.

Alvorsgraden av inkassosaker

Å få brev med krav fra et inkassoselskap betyr i første omgang bare at gjelda er blitt dyrere. Gjør du opp med en gang, er egentlig saken helt ute av verden. Derfor har ikke inkassosaker i prinsippet noe å si for om du kan få lån eller ei. Men om du ikke betaler innen tidsfristen, øker ikke bare kostnadene, saken kan i verste fall gå videre og ende med en betalingsanmerkning. De er ikke helt greie å ha på seg. Løsningen er alltid å få gjort opp, eller begynne nedbetalingen i tide, før saken går for langt. Betalingsanmerkninger kan man be om å få slettet med en gang gjelda er gjort opp i sin helhet. Dette er viktig å følge opp, dersom man har slike saker på seg.

De fleste kan få lån uansett

Selv om man har en rekke betalingsanmerkninger, kan man få lån i visse tilfeller. Dersom inntjeningsevnen din er god, vil man kanskje kunne få innvilget lån til refinansiering av samlet gjeld. Det lønner seg stort sett alltid å samle alle slike utgifter i en post. Oversikten blir bedre og det kan være store kostnader å spare. For å få lån når man har betalingsanmerkninger, kreves det også som regel pant i fast eiendom. Lånestørrelsen man kan få innvilget er avhengig av gjeld på eiendommen og inntektene dine. Som en siste løsning finnes det også utlånere som spesialiserer seg på kunder med inkassosaker og betalingsanmerkning. Naturlig nok løper disse en viss høyere risiko når de låner ut penger. Derfor er kostnadene på slike lån også som regel høyere. Uansett hvilken alvorsgrad man har på gjelda, lønner det seg alltid å ta grep og kontroll så fort man kan.
on 10:00 by Admin |   Edit