Inkasso og betalingsanmerkninger

Det er Datatilsynet som behandler søknader og tildeler, med hjemmel i personopplysningsloven, selskaper som skal drive med kredittopplysning og betalingsanmerkninger. Det er ikke mange instanser/kredittselskaper i Norge som har denne bevillingen. Ved lov har man rett til å vite om man er ført i dette registeret og hvorfor. Hvis du har inkasso og betalingsanmerkninger, skal du dermed få vite om det.

Bevilling til å føre betalingsanmerkninger

Kredittilsynet, som nå heter Finanstilsynet, har tilsyn med bl.a. inkassosaker. Gjennom kontroll av foretak og marked bidrar Finanstilsynet til finansiell stabilitet og ordnede markedsforhold. Finanstilsynet jobber med det formål at forbrukerne kan stole på at finansielle tjenester og avtaler ved bl.a. inkassoinstitusjoner blir fulgt opp rettmessig.

Inkassovirksomhet

Med inkassovirksomhet menes gjentatt inndriving av forfalte pengekrav i forretningssammenheng. Inkassovirksomhet kan bare drives av foretak som har søkt om og er registrert i Foretaksregisteret. Ved godkjenning får de bevilling til å administrere denne praksisen. Inkassator er det foretaket som har bevilling til å drive inkassovirksomhet. Inkassovirksomhet skal drives med god inkassoskikk. Det vil si at man skal unngå å bruke metoder for inkasso som utsetter noen for skade, urimelig press eller annen ulempe. Dette vil være å handle i strid med god inkassoskikk. Hvis man har en utestående inkassosak over lengre tid kan det føre til at du får en betalingsanmerkning. Det vil si at fra et misligholdt betalingsforhold blir ført inn i registeret, vil man få diverse purringer og advarsler. Det er først når det har gått 30 dager fra det innrapporteres om en inkassosak til rettslig instans at det fører til en betalingsanmerkning. Dette skal du få beskjed om skriftlig fra kredittopplysnings byrået. Ønsker man å klage på behandlingsmåte fra et inkassobyrå, gjøres dette til inkassoklagenemnda.

Betalingsanmerkning fra uoppgjort inkassosak

Det beste er å organisere seg slik at man kan betale hele gjelden, med renter og alle gebyrer som påløper seg ved inkassosaker. Hvis man ikke ser seg i stand til å løse inn gjelden med egne midler, finnes det løsninger som kan hjelpe deg videre. Det kan være ved å ta opp et forbrukslån, ved at man refinansierer flere smålån slik at du bare har ett lån å forholde deg til. Dette bør vurderes nøye, eventuelt ved hjelp av finansiell rådgivning, slik at du vet at dette er den bese løsningen for deg og den økonomiske situasjonen du befinner deg i. Betalingsanmerkning med bakgrunn i inkassosak blir slettet når forholdet er oppgjort, og skal i alle tilfeller slettes etter 4 år fra det ble registrert.
on 12:32 by Admin |   Edit