Refinansiering av boliglån med inkasso

Er det mulig å få lån med betalingsanmerkninger med sikkerhet? Med sikkerhet menes det at du stiller med pant i for eksempel din egen bolig. Dersom du misligholder lånet, kan banken fremtvinge et salg av boligen for å få dekket kravet sitt. Slik sikkerhet er vanlig når du tar opp lån for å kjøpe bolig eller dyre gjenstander som bil, båt eller en campingvogn. De fleste forbrukslån er derimot uten sikkerhet, det vil si at banken tar en større risiko.

Normalt er det ikke mulig å få lån eller kredittkort dersom du har flere betalingsanmerkninger. Det finnes unntak, der enkelte banker har finansieringsløsninger som kan hjelpe de som havner i økonomiske kriser. For eksempel dersom en person har høy kredittgjeld, der hele eller deler av gjelda er misligholdt og har resultert i en betalingsanmerkning. Anmerkningen er normalt et hinder for nye lån. For å komme seg ut av knipa, kan en refinansiering være en god løsning. Etter at den gjelda som er knyttet til betalingsanmerkningen er gjort opp, skal anmerkningen slettes. For å få slike lån, er det normalt et krav at du stiller med sikkerhet.

Refinansier din inkasso med sikkerhet

Bankene liker ikke å ta for stor risiko. Derfor er et lån med betalingsanmerkninger uten sikkerhet noe du ikke finner hos vanlige banker i dag. Løsningen er at du enten stiller med sikkerhet i form av en bolig du eier, eller har noen som kan kausjonerer for deg. Kausjonisten er da den som stiller med sikkerheten (som regel pant i kausjonistens bolig eller annen eiendom). Dersom du misligholder lånet, kan banken rette krav mot kausjonisten.

Fordelen med å søke om en refinansiering av boliglånet, er du har sikkerheten som kreves for å slette alle krav, starte på nytt igjen på en måte og enklere komme over kneika. Dette kan du lese mer om hos finansguide.

Blant de få bankene som låner til personer med betalingsanmerkning, vil det kanskje være mulig å få et lån med betalingsanmerkninger uten sikkerhet, dersom du kan fremvise god og stabil inntekt. I tillegg vil banken vurdere det ut i fra størrelsen på lånet du søker om, samt se på betalingshistorikken din. Er du notorisk dårlig til å betale gjeld i tide, vil dette være negativt.

Betalingsanmerkninger er noe du burde prøve å unngå, først og fremst ved å ikke pådra deg gjeld du ikke klarer å håndtere. Har du allerede mye gjeld, vil det være bedre å stramme inn livreima, samtidig som du eventuelt fremforhandler en tilbakebetalingsløsning du klarer å følge opp. Gjør du ikke dette, vil som regel gjelda ende i en inkassosak, noe som igjen ofte fører til betalingsanmerkninger. Dette er ikke bare ugunstig på grunn av anmerkningen, det er også som regel ganske dyrt. De som har de største økonomiske vanskene, har ofte flere slike saker. Det er med andre ord ekstra dyrt å være blakk.
on 08:18 by Admin |   Edit