Hvilke lånemuligheter finnes med anmerkninger?

Husholdningenes gjeld i Norge har økt markant de siste ti-årene, og dette skyldes ikke bare at husprisene og dertil huslånene har steget ganske kraftig, men også at tilbudene på forbrukslån og lån uten sikkerhet har omtrent eksplodert de senere årene. I dag finnes det over 30 forskjellige aktører som tilbyr lån online i Norge, i tillegg til alle tradisjonelle banker som også tilbyr denne formen for lånefinansiering. Utover dette finnes det også en mengde selskaper som tilbyr kredittkort uten sikkerhet, så at det er lett å la seg friste er egentlig ikke så veldig merkelig.

Problemet begynner først den dagen man slutter å betale for seg. Det er i utgangspunktet ganske vanlig å få innvilget en lånefinansiering i Norge i dag, du behøver bare å oppfylle noen ganske normale kriterier, og har du fast jobb med en inntekt så pleier det å bli innvilget, såfremt det ikke er et for høyt lånebeløp. Har du derimot pådratt deg en betalingsanmerkning på grunn av manglende betaling av regninger, stiller du plutselig bakerst i køen. Det er ikke like mange banker som lengre er interessert i å låne ut penger til personer som har aktive inkassosaker og anmerkninger, men det finnes noen unntak som kan være til hjelp i en slik situasjon.

Du stiller sterkere med sikkerhet


Hvis du forsøker å skaffe deg et forbrukslån med betalingsanmerkning uten sikkerhet og får avslag i bank etter bank, skal du være oppmerksom på et par ting. Noen få utlånere satser på denne nisjen i lånemarkedet, det vil si personer som ikke får lån andre steder, men også her stilles det krav til låntageren som må oppfylles i visse tilfeller.

Har du noen form for sikkerhet stiller du mye sterkere når en lånesøknad skal vurderes, dette gjelder spesielt når det er snakk om store beløp. Noen selskaper spesialiserer seg for eksempel med å omforhandle boliglån, ved at man slik kan bake inn og refinansiere gammel gjeld som har gått til inkasso. For å få gjennomført en slik refinansiering kreves det imidlertidig at man har en fast eiendom som kan stilles som sikkerhet. Det kan være en leilighet, en hytte, et hus eller andre typer av eiendommer, men det viktigste er at eiendommen har en verdi som overstiger det totale lånebeløpet.

Men husk at om du misligholder også dette lånet så begynner det å se mørkt ut, for da ryker huset! Dette er derfor ikke et lån som skal benyttes til en drømmeferie du har hatt lyst på i lang tid, men heller ses på som en mulighet til å komme over kneika økonomisk.

Uten sikkerhet er det fortsatt noen muligheter til å låne penger med anmerkninger, men her kommer det også mye ann på hvor mye penger det er snakk om. En kredittvurdering tar hensyn til ulike faktorer, og for veldig små beløp som vi omtaler som mikrolån, legges det ofte på en høyere rente, slik at risikoen for utlånet bakes inn i rentene i stedet for å se på søkerens betalingshistorikk.
on 08:53 by Admin |   Edit