Kredittkort med inkasso?

Mange i Norge har i dag både inkasso og betalingsanmerkninger, men ettersom vi nesten ikke benytter oss av kontanter lengre, er ett eller flere betalkort nesten en nødvendighet for å fungere i samfunnet. En ting mange lurer på er om det er mulig å skaffe seg kredittkort med inkasso, og det enkle og kanskje litt kjedelige svaret blir gjerne at dette ikke er mulig. For å forsøke å forklare årsaken, kan vi se litt på hva som skjer når man søker om kredittkort i Norge i dag.

Hva kreves for å få kredittkort?


Når du sender inn søknaden om kredittkortet får du svar etter en periode på om din søknad blir godkjent. Kritererier som legges til grunn for å vurdere din søknad er vanlige kredittsjekker som foretas av de fleste banker og kredittforetak som driver virksomhet i Norge. Har du ingen anmerkninger og en ryddig økonomi blir stort sett søknaden innvilget, men legger ved en ryddig og grei oversikt så det blir enklere å se hva som kreves som regel.
   
Vanlige minstekrav for å få innvilget kredittkort i Norge:

    Søkeren må være myndig eller holde alderskravet.
    Ha en fast årsinntekt på 140.000 kroner eller mer.
    Norsk statsborger/bosatt i Norge minst de tre siste årene.
    Ingen betalingsanmerkninger eller inkassogjeld.
    Grei økonomisk situasjon og godkjent kredittscore.

Andre fordeler tilknyttet kredittkort er blant annet en rentefri periode som kan oppnås helt opp til 52 dager etter at betalingen er gjennomført. Reiseforsikringen som tilbys gjøres gyldig når minst halvparten av de totale reisekostnadene er betalt med kredittkortet. Her finner du også kun gebyrfrie kredittkort som ikke har årsgebyr eller etableringsgebyr, slik at det ikke inebærer noen kostnad å skaffe seg kortene hvis du ikke går utover den rentefrie perioden hva gjelder den utestående betalingen.

De aller fleste av kredittkortene i Norge innvilges kun uten inkasso. Årsaken til dette er sikkert ikke så vanskelig og forstå, ettersom man med et kredittkort kan handle for penger man ikke har, og har du et inkassokrav, betyr jo det at du ikke har betalt de pengene du skylder, og da vil gjerne ikke bankene eller kredittkortselskapene gi deg tilgang til ennå mere usikret kreditt. Gjeldsregisteret som er på plass i dag, skal hjelpe til med å holde oversikten over hvor mye gjeld en søker allerede har, og dermed dempe utlånsveksten av usikret kreditt, spesielt til søkere med anmerkninger.
on 22:42 by Admin |   Edit