Kan man søke lån når man har inkasso?

Man kan faktisk få lån selv om man har inkassosaker, men det er ikke alltid den enkleste sak i verden. For når man har inkassosaker, er det det et av de sikreste tegn banken din har på at betalingsevnen din er dårlig. Om man kan få lån når man har inkassokrav hengende over seg, avhenger av flere faktorer. Å havne i økonomisk uføre er mindre uvanlig enn man tror. For enkelte dreier det seg ikke om dårlig økonomi, men bare rot og dårlig oversikt. For andre dreier det seg mer om å ha pådratt seg mer gjeld enn man klarer å håndtere. Dessverre er det gjerne slik at da blir det enda vanskeligere å komme seg på økonomisk fote igjen. Mange små gjeldsposter, med høye renter, er tungt å betale ned på. Derfor er det en løsning for noen å refinansiere all gjeld, og dermed få alle utgiftene samlet i ett enkelt lån. Dette gir klare fordeler, både økonomisk og i det at får oversikt og kontroll på gjelden.

Alvorsgraden av inkassosaker

Å få brev med krav fra et inkassoselskap betyr i første omgang bare at gjelda er blitt dyrere. Gjør du opp med en gang, er egentlig saken helt ute av verden. Derfor har ikke inkassosaker i prinsippet noe å si for om du kan få lån eller ei. Men om du ikke betaler innen tidsfristen, øker ikke bare kostnadene, saken kan i verste fall gå videre og ende med en betalingsanmerkning. De er ikke helt greie å ha på seg. Løsningen er alltid å få gjort opp, eller begynne nedbetalingen i tide, før saken går for langt. Betalingsanmerkninger kan man be om å få slettet med en gang gjelda er gjort opp i sin helhet. Dette er viktig å følge opp, dersom man har slike saker på seg.

De fleste kan få lån uansett

Selv om man har en rekke betalingsanmerkninger, kan man få lån i visse tilfeller. Dersom inntjeningsevnen din er god, vil man kanskje kunne få innvilget lån til refinansiering av samlet gjeld. Det lønner seg stort sett alltid å samle alle slike utgifter i en post. Oversikten blir bedre og det kan være store kostnader å spare. For å få lån når man har betalingsanmerkninger, kreves det også som regel pant i fast eiendom. Lånestørrelsen man kan få innvilget er avhengig av gjeld på eiendommen og inntektene dine. Som en siste løsning finnes det også utlånere som spesialiserer seg på kunder med inkassosaker og betalingsanmerkning. Naturlig nok løper disse en viss høyere risiko når de låner ut penger. Derfor er kostnadene på slike lån også som regel høyere. Uansett hvilken alvorsgrad man har på gjelda, lønner det seg alltid å ta grep og kontroll så fort man kan.
on 10:00 by Admin |   Edit

Finnes det lån uten kredittsjekk?

I dag er kredittsjekk av låntakere blitt en vanlig rutine hos långiverne og kredittvurderinger foretas derfor av de aller fleste utlånere. Det kan føre til en mer kronglete vei for å få lån, men det finnes løsninger på dette. Lån uten kredittsjekk kan du lese om her! En god kredittvurdering er selvfølgelig en fordel for alle. Dessverre kan det skje ting som gjør at en kommer i en uheldig situasjon angående dette. Det trenger ikke være mer enn at et par regninger er glemt av og dermed havnet til inkasso. Vips er man havnet i kategorien «ikke kredittverdig». Dette kan skje oss alle. Heldigvis finnes det løsninger også da. Mange lånetilbydere gir etter hvert også lån uten kredittsjekk. Det vil si at de gir deg lån uten å sjekke deg opp mot betalingsanmerkninger.

Lån selv med betalingsanmerkninger

Har du vært så uheldig å ha fått en betalingsanmerkning? Fortvil ikke – det skjer selv de beste av oss! Du har vært på ferie og posten har hopet seg opp. I bunken ligger regningen du glemte da du dro, samt påminnelsen om betaling. Før du har fått sukk for deg er regningen sendt til inkasso og betalingsanmerkningen er et faktum. Du har kanskje ikke noen betalingsanmerkning, men ønsker rett og slett ikke bli kredittsjekket? Da er dette også lånet for deg! Hva er da forskjellen på lån uten kredittsjekk, og de som gis mot kredittvurdering? De, som gir slike lån, vil selvfølgelig ha en sikkerhet for lånet de gir. Dermed er ofte disse lånene noe dyrere enn andre lån. De har ofte en høyere rente, og kan ha en kortere betalingstid. Det trenger absolutt ikke være noen ulempe om en trenger et lån raskt. Ryker for eksempel kjøleskapet er en fordel å ha muligheten til et raskt lån uten å bekymre seg for om en er kredittverdig eller ikke.

Et lån uten kredittsjekk – hva bør en huske på?

Det er mange lånetilbydere, og mange forskjellige tilbud for lån uten kredittsjekk. Du finner de faktisk på nett og som mobillån. Noen ting bør man være oppmerksomme på når en tar lån uten kredittsjekk. Det første er å sjekke de forskjellige tilbudene opp mot hverandre. Det kan være forskjellige betingelser, som renter, gebyrer og tilbakebetalingsordning. Disse betingelsene vil være avgjørende for lånets totale kostnader, da de plusses på lånebeløpet. I tillegg er det selvfølgelig viktig at en overholder tilbakebetalingsfristen. Å ta lån uten kredittsjekk, for deretter ikke klare med betingelsene vil ikke føre noe godt med seg. Når du har sjekket betingelsene og sammenliknet disse er du klar for å søke om lånet, og da er det gjort. Lån uten kredittsjekk!
on 13:31 by Admin |   Edit

Kan man få slettet gjeld?

Sletting av gjeld er mulig men det krever handling. Man kan selvsagt alltid spørre om å få slettet eller redusert gjeld. I spesielle tilfeller vil man kunne søke og kanskje få akseptert en gjeldsordning via namsmannen eller domstolene. Samtidig har man ingenting å tape på å prøve å forhandle med kreditorer. De vil alltid vurdere om det er bedre å for eksempel få litt nå, opp mot det at de kanskje aldri får tilbake noe av det du skylder. Uansett hvilket uføre man har kommet opp i økonomisk, det er enormt viktig å ta grep så fort og effektivt man kan. Man har alt å vinne på å kontakte kreditorer for å få utsettelser, reduserte renter, eller slettet gjeld.

Gjeldsordning når det er skikkelig ille

En måte å få slettet deler av gjelda si er å få en gjeldsordning. Dette er noe du må søke om via din lokale namsmann. Det er flere kriterier som må ligge til grunn for at man skal få aksept på søknaden. Blant annet må gjelda være sånn noenlunde uoverkommelig i forhold til inntektene. Du må også ha varig manglende inntjeningsevne sett i forhold til gjelda. I tillegg er det et subjektivt kriterium at en eventuell sletting av gjeld, eller gjeldsordning, ikke virker støtende på samfunnet. Det høres litt gresk ut, men det betyr at for eksempel bør ikke gjelda være knyttet til kriminalitet eller lignende. En gjeldsordning er ikke alltid like lett å få til, og aksepteres som regel ganske sjelden. Men, det er selvsagt lov å søke. Det gjør du hos namsmannen, som hjelper deg med både reglene og søknadsprosessen.

Å få slettet smågjeld


De aller fleste kreditorer, banker inkludert, vil være villige til å inngå forhandlinger om tilbakebetaling. Dersom du kan dokumentere at inntjeningsevnen er dårlig og gjelda høy, er det alltid mulig å be om å få redusert gjelda. For de fleste kreditorer er det bedre å få litt nå, enn ingenting senere. Det krever litt innsats, men i prinsippet kan man kontakte alle kreditorer å prøve å få til en ordning. De kan selvsagt svare nei, men du har ingenting å tape på å ta en slik samtale. Dessuten kan du, selv ved et nei, skape en forståelse for at du sliter med å betale tilbake det du skylder. Det kan kanskje føre til at kreditor er villig til å redusere renter eller innvilge betalingsutsettelse. Det finnes også rådgivere som er spesialiserte på å hjelpe mennesker i økonomisk vanskelig situasjoner, og for noen kan det lønne seg å søke råd hos dem.

Studielån kan slettes

Studielån er i en liten særstilling i denne sammenhengen. Dersom du kan dokumentere lave inntekter (siste års skatteoppgjør) er lånekassen den beste kreditoren du har. Rentefritak er vanlig å få innvilget, det samme med betalingsutsettelse. Se Lånekassens egne retningslinjer om dette.
on 10:00 by Admin |   Edit

Lån penger uten sikkerhet med inkasso

Går det ann å få lån uten sikkerhet med inkasso lurer du kanskje på? Har du inkassosaker og betalingsanmerkninger, oppdager du fort at det er dyrt å være fattig. Renteutgifter og gebyrer kan i verste fall overstige inntektene. Det beste er å komme seg ut av uføret ved å gjøre opp kravene mot seg. Derfor er det i noen tilfeller en løsning å låne penger til å dekke flere utgiftsposter og inkassosaker.

Å være uheldig med inntektene, eller foreta dårlige økonomiske valg, er noe de fleste kommer borti i løpet av livet. Går slike ting for langt, ender det dessverre noen ganger med inkassosaker og betalingsanmerkninger. Dette er utgiftsposter det er viktige å kvitte seg med. Gjør du opp raskt, viser du at du betalingsevne og bedre kontroll på din private økonomi. Dersom du trenger å låne for å betale gjeld, er det enkelte banker og finansinstitusjoner som har tilbud om lån uten sikkerhet med inkasso. Vær oppmerksom på at dette er ofte de dyreste lånene, og man bør definitivt ikke ta opp slike lån for å sette seg i enda mer gjeld. Med andre ord; dette er en dårlig finansieringsløsning for sydenturen.

Banker som gir lån uten sikkerhet


Det finnes enkelte banker som hjelper de med inkasso og betalingsanmerkninger. Det sier seg selv at disse løper en viss risiko når de innvilger lån. Derfor er rentene ofte høyere enn til vanlige lån. De fleste krever også sikkerhet i fast eiendom. Har du egen bolig, som ikke er belånt opp til pipa, er det enklere å få lån med inkassosak hengende over seg. I tillegg finnes det noen utlånere som faktisk ikke krever sikkerhet i bolig. For å få innvilget lån hos disse, må man gjerne kunne vise til stabil og sikker inntekt over en viss tid. Inntekten bør i tillegg være relativt høy. Det kan ta litt tid å finne den rette låneinstitusjonen for deg. Enkelte velger derfor å bruke låneagenter. Disse søker på vegne av deg, for å finne nettopp den banken som aksepterer deg som kunde.

Kun én god grunn til å låne mer. Dersom du tar opp lån for å samle flere dyre utgifter som inkassosaker, inn i ett enkelt lån, kan dette være en god økonomisk løsning. Det vil også gjøre det enklere å forholde seg til hvilke utgiftsposter man har i måneden. Man kan i tillegg enklere betale ned på det ene lånet, dersom man skulle få bedre inntekt eller uventet god økonomi en periode. Jo fortere du kvitter deg med gjeld som inkassosaker, jo bedre er det økonomisk. Derfor er det i enkelte tilfeller en god løsning å skaffe seg lån til tross for at andre krav har gått til inkasso.
on 14:22 by Admin |   Edit

Finnes det gjeldsrådgivere i kommunen?

Gjeldsrådgivere i kommunen er pålagt å tilby rådgivning.
Dersom du har gjeld du ikke klarer å håndtere, eller ikke er i stand til å disponere pengene dine, er det viktig å søke hjelp så raskt som mulig. Gjennom økonomisk- og gjeldsrådgivning, er det et mål at du på sikt skal mestre din egen økonomi.

Alle kommuner i Norge er pålagte å tilby veiledning til personer som havner i økonomiske problemer. Hva slags hjelp du kan få, avhenger fra sak til sak. Årsaken til at tilbudet finnes bunner ut i et ønske om å unngå sosiale problemer når personer havner på den økonomiske bakfoten. Rådgivningen er gratis og du søker i den kommunen du er bosatt i.

Hvem får gjeldsrådgivning?


Det er i all hovedsak fire forskjellige kriterier som bestemmer hvem som kan motta gjeldsrådgivning.
  •  Personer som har manglende inntekt og ikke klarer selv å dekke utgiftene til livsopphold. 
  • Personer som har problemer med å betale regningene sine. 
  • Personer som har problemer med å betale gjelden sin. 
  • Personer som trenger rådgivning i forbindelse med søknader om sosialhjelp. 

Hva kan man få hjelp til?


De fleste kommuner har egne ansatte som jobber med denne typen veiledning. Eventuelt håndteres det av ditt nærmeste NAV-kontor. Hjelpen inkluderer budsjettering slik at du kanskje er i stand til å disponere inntektene i forhold til utgiftene. Som oftest krever det en del arbeid med å få oversikt over den reelle situasjonen. Man kan også få gode råd om hvordan man kan redusere gjeld og utgifter. For enkelte er det aktuelt å få hjelp til søknader og avtaler med kreditorer, for utsettelser eller bedre betingelser. Du opplyses om dine rettigheter og plikter kan få råd om hvordan du skal unngå liknende problemer i fremtiden. Er økonomien skikkelig skakkjørt, kan du få hjelp til å søke om en gjeldsordning. Dette krever som regel at du har mer gjeld enn du klarer p betjene med inntektene dine.

Hjelpen kan være én telefonsamtale unna 


Dersom du mener du har behov for gjeldsrådgivning, kan du kontakte din oppholdskommune eller lokale NAV-kontor. Du kan også ringe 800 45353 som er nummeret til økonomirådstelefonen betjent av NAV. Sørg for at du har all relevant informasjon tilgjengelig, slikt som ligningsattester, saldo på alle konti, oversikt over faste utgifter og informasjon om gjeld og formue. Som regel ender telefonsamtalen med at du har avtalt et møte med din kommunes gjeldsrådgiver. Da er du på god vei til å få kontroll på din egen økonomiske situasjon!
on 12:11 by Admin |   Edit

Hvordan få innvilget en gjeldsordning

Når det å få gjeldsordning er siste utvei

Det er en rekke faktorer som må oppfylles for at man skal få innvilget en gjeldsordning. Det er viktig å forstå hva en gjeldsordning faktisk er. Man kan godt si at man har en gjeldsordning med broren sin, og betale tilbake gjeld ved å vaske bilen hans. Her snakker vi imidlertid om saker der man har gjeld man ikke klarer å håndtere. Her kan du lese om vilkårene for å få innvilget en slik ordning.

I Norge er det Namsretten, med basis i gjeldsordningsloven, som tar stilling til om vilkårene for å innlede gjeldsforhandlinger er til stede. Har man kommet i situasjoner der gjeld og krav synes å være uoverkommelige, bør man snarest ta grep og sette seg inn i lovene og reglene rundt dette. Jo før man får ordnet opp, jo bedre er det både for økonomien og livskvaliteten. I vanskelige tilfeller, vil en slik ordning kunne innvilges.

Krav for å få innvilget gjeldsordning


Gjeldsordningsloven spesifiserer hvilke forhold som må ligge til grunn, før en gjeldsordning kan innvilges. I korthet er disse de viktigste: Ordningen kan kun innbefatte gjeld knyttet til skyldneren som privatperson. Det betyr at om man for eksempel eier et firma som har gjeld, kan denne gjelden ikke legges til grunn. Skyldneren må være varig betalingsudyktig. I praksis betyr dette betalingsudyktig i 5 til 10 år. Dette vurderes ut i fra to kriterier. Gjelden vurderes opp mot inntektene, eiendom, fremtidige inntekter og eventuell formue. Dersom gjelden er av en slik art at samlede inntekter, formue etc. er betydelig lavere, kan kriteriet vurderes som oppfylt.

I tillegg vurderes inntektene opp i mot hensynet til skyldnerens nødvendige utgifter til livsopphold og bolig. Gjeldsordningen må også ikke virke ”støtende” overfor samfunnet eller andre skyldnere. Dette er et subjektivt spørsmål som vurderes fra sak til sak. Som eksempel, dersom gjelden er knyttet til kriminell virksomhet, vil dette kunne vurderes som ”støtende”. Det siste vilkåret er at søkeren ikke har fått innvilget gjeldsordning før. Dette gjelder også om den tidligere ordningen er blitt opphevet.

Slik går du frem med gjeldsordningen


For å søke om gjeldsordning må du henvende deg til den lokale namsmannen. Der vil du få råd og bistand til utfylling av søknaden. Dersom gjeldsforhandlinger åpnes, vil namsmannen hjelpe med forslag til betalingsordning som fremsettes kreditorene. Dersom forslaget godtas, hjelper som regel namsmannen med gjennomføring av gjeldsordningen. Normalt tar det inntil 6 måneder å få på plass en gjeldsordning. Ordningens betalingsplan varer deretter i 5 år. Hvis forslaget ikke godtas av kreditorer, finnes det muligheter for å få fastsatt en ordning i domstolene.
on 12:00 by Admin |   Edit

Hvor mye koster en inkassorådgiver?

Inkassorådgivning er noen ganger en god investering.

Det er ikke uvanlig at man kommer opp i uheldige situasjoner med kreditorer. Dersom man av en eller annen grunn ikke betaler gjeld, havner slike saker relativt raskt hos et inkassoselskap. Gjelda øker fort i sånne sammenhenger, og man kommer inn i en vond sirkel. For å komme seg ut av uføret, må man som regel betale det man skylder. For noen er det hjelp å få hos egne inkassorådgivere.

Det er selvsagt meget tungt å slite økonomisk. Mange føler skam, og vegrer seg for å ta kontakt med kreditorene når det går trått. Det igjen leder kun til at situasjonen blir verre. Rentekostnadene løper og gebyrene baller på seg. Mange går i den fella at de blir passive i slike situasjoner, og stikker rett og slett ”hodet i sanden”. Utveien er alltid å handle! Enten tar man grep selv og kontakter kreditorene og sørger for å begynne nedbetalingen, eller man kan få hjelp fra en inkassorådgiver. Her kan du lese litt om fordelene og ulempene.

Hva gjør en inkassorådgiver?

De fleste som tilbyr inkassorådgivning gjør i prinsippet jobben du kunne ha gjort selv. Problemet for mange er at de ikke har oversikt over alle steder de skylder penger. Inkassorådgivere kontakter alle inkassoselskaper på dine vegne, for å få en oversikt over den totale gjeldsbyrden. Deretter gjennomgås ofte dine inntjeningsevner og hvor mye du klarer å betale i renter og avdrag per måned. Inkassorådgivere kan også forhandle for deg om utenomrettslig nedbetalingsordning, rentereduksjon og lignende. Er din økonomiske situasjon svært vanskelig, og gjelda bortimot uoverkommelig, kan et inkassorådgiver hjelpe deg med å søke namsmannen om å få innvilget en gjeldsordning. Det er spesifikke krav som gjelder ved rettslig gjeldsordning som man bør sette seg inn i.

Kostnadene forbundet med inkassorådgivning

Kostnadene varierer fra selskap til selskap. De fleste beregner et visst antall timer arbeid forbundet med din sak, og setter pris ut i fra dette. Hva som inngår i rådgivningen varierer til en viss grad også. Her som ellers, du får det du betaler for. Som en tommelfingerregel er det rimelig å anta at en sak der inkassorådgiveren beregner 8 timers arbeid, koster rundt 3000 til 4000 kroner. Er saken mer omfattende, kan kostnadene bli høyere, og omvendt. Det lønner seg å vurdere tjenestene og erfaringene til selskapene opp mot hverandre, før man velger. Uansett blir den viktigste vurderingen om du har råd til å få hjelp, eller om du rett og slett har råd til å ikke få hjelp. Inkassorådgivere er nyttige for de som ikke evner å ta grep selv. Det er enklere å forholde seg til én person, enn å ringe rundt til en rekke kreditorer. Jo raskere man påbegynner prosessen med å få kontroll på egen gjeld, jo rimeligere blir det til slutt.
on 13:56 by Admin |   Edit

Få boliglån selv om man har betalingsanmerkninger

Få innvilget boliglån til tross for betalingsanmerkninger

Man kan få innvilget lån til bolig, selv om man har hatt inkassosaker og pådratt seg betalingsanmerkninger. Inkassosaker er ubehagelige, men ikke så uvanlige å råke ut for. Har du først vært uheldig, er det viktig å finne en god løsning så snart som mulig. Her kan du lese om to måter å løse problemet på.

I utgangspunktet er banker og låneinstitusjoner tilbakeholdne med å innvilge boliglån til personer med betalingsanmerkninger. Årsaken er selvfølgelig at utlånerne vil sikre at de får pengene sine tilbake. De driver ikke veldedighet. Samtidig vet de at folks økonomi kan endre seg over tid. Dersom du var uheldig i fjor, kan det godt hende du blir en god kunde i banken i år. I skjæringspunktet mellom disse to faktorene, ligger løsningen for deg som trenger boliglån, men har betalingsanmerkninger.

Bli kvitt betalingsanmerkningene

Betalingsanmerkninger varer ikke evig. En effektiv måte å skaffe seg boliglån på, til tross for tidligere inkassosaker og betalingsanmerkninger, er å få fjernet anmerkningene. Å starte med blanke ark kan være mye lettere enn du tror. Ofte er løsningen bare en telefonsamtale unna. Dersom du for eksempel tar opp et mindre lån, og betaler beløpet du skylder i sin helhet, vil anmerkningen bli slettet. Flere låneinstitusjoner kan hjelpe deg med slike lån. Har du flere små gjeldsposter, er det alltid bedre å samle de på ett sted. Dette gir deg bedre oversikt, og gjelda blir lettere og billigere å betjene. Da kan du etterpå søke om boliglån. Banken vil se at du har fått orden på økonomien og er betalingsdyktig.

Få boliglån selv om du har hatt inkassosaker

Det finnes heldigvis banker og rådgivningselskaper som spesialiserer seg på å tilby boliglån til personer med betalingsanmerkning. De gjør i prinsippet det samme som i eksempelet over, bare at boliglånet inkluderes. Bankene vet at det er bedre for kunden å samle lån og gjeld i ett enkelt lån. Da får man lett oversikt og kan planlegge økonomien mye bedre. Dessuten er det stor sannsynlighet at du totalt sett får lavere månedlige utgifter. Dersom du har fast inntekt og kan stille med sikkerhet i fast eiendom, er denne typen boliglån ganske lett å få innvilget. Det som er helt sikkert er at å stikke hodet i sanden ikke hjelper. Å ta den ene telefonen for å få løst problemet, er mye enklere enn man ofte tror.
on 22:07 by Admin |   Edit